×

درجه یک


#قیمتشرکتبروزرسانی
13090انبار تهران شماره یک۲۱ آبان ۱۳۹۸
23080فولاد انزلی۲۱ آبان ۱۳۹۸
33060فولاد آسیا ایوانکی۲۱ آبان ۱۳۹۸
43030فولاد خزر رشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
52930فولاد جم قم۲۱ آبان ۱۳۹۸
62930سامان یزد۲۱ آبان ۱۳۹۸
72900سپهر شرق (خضرلو)۲۱ آبان ۱۳۹۸
82890فولاد آریا اردستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
92890فولاد کویر دامغان۲۱ آبان ۱۳۹۸
102860درفک رشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
112850زرفام یزد۲۱ آبان ۱۳۹۸
122850شهریار بناب۱۹ آبان ۱۳۹۸
132840سهند آذر آسیا تیکمه داش۲۱ آبان ۱۳۹۸
142830فولاد سفید دشت۱۹ آبان ۱۳۹۸
152810انبار فوکا صنعت صبا شماره 2۲۱ آبان ۱۳۹۸
162800هفت تپه شوش دانیال۲۱ آبان ۱۳۹۸
172800فولاد گستر اصفهان۲۱ آبان ۱۳۹۸
182800فولاد خوزستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
192760فولاد کالا فوکا شهرضا۲۱ آبان ۱۳۹۸
202760فولاد مبنا۱۸ آبان ۱۳۹۸
212630پارمیدا فولاد یزد۱۹ آبان ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...