×

درجه سه


#قیمتشرکتبروزرسانی
13030فولاد آسیا ایوانکی۲۵ آبان ۱۳۹۸
23010فولاد خزر رشت۲۵ آبان ۱۳۹۸
32850زرفام یزد۲۱ آبان ۱۳۹۸
42840انبار تهران شماره یک۲۵ آبان ۱۳۹۸
52780فولاد گستر اصفهان۲۵ آبان ۱۳۹۸
62750سامان یزد۲۵ آبان ۱۳۹۸
72710فولاد کویر دامغان۲۵ آبان ۱۳۹۸
82660درفک رشت۲۱ آبان ۱۳۹۸
92580فولاد جم قم۲۵ آبان ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...