×

پرس حلب نو


#قیمتشرکتبروزرسانی
12900سهند آذر آسیا تیکمه داش۲۱ آبان ۱۳۹۸
22450فولاد البرز غرب ابهر۱۶ آبان ۱۳۹۸
32350فولاد خوزستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
42350فولاد مبنا۱۸ آبان ۱۳۹۸
52330شهریار بناب۱۹ آبان ۱۳۹۸
62250فولاد گستر اصفهان۲۱ آبان ۱۳۹۸
72200انبار فوکا صنعت صبا شماره 2۲۱ آبان ۱۳۹۸
82130فولاد کالا فوکا شهرضا۲۱ آبان ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...