×

پرس خودرو


#قیمتشرکتبروزرسانی
12780فولاد گستر اصفهان۲۱ آبان ۱۳۹۸
22760انبار فوکا صنعت صبا شماره 2۲۱ آبان ۱۳۹۸
32750فولاد خوزستان۲۱ آبان ۱۳۹۸
42700سلفچگان قم۱۱ آبان ۱۳۹۸
52670فولاد کالا فوکا شهرضا۲۱ آبان ۱۳۹۸
62600شهریار بناب۱۹ آبان ۱۳۹۸
72600سهند آذر آسیا تیکمه داش۲۱ آبان ۱۳۹۸
82520خراسان دو ( چناران)۱۲ آبان ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...