×
برای مشاهده برترین شرکت های خریدار روی کنار نام ضایعات کلیک کنید
#
ضایعات روکشدار
1روکشدار
2روکشدار کهنه
3روکشدار نو
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
#
ضایعات مس دو
1مس آرمیچری
2مس کاتد
3رادیات لوله مسی
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
#
ضایعات استیل نگیر
1استیل نگیر
2سوفاره استیل نگیر
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
#
ضایعات استیل بگیر
1استیل بگیر
2سوفاره استیل بگیر
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
در حال بارگذاری...